CNP CYPRUS - News Viewer

Το Τμήμα Επιθεώρησης Κινδύνων της "CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ"

30/09/2016

Αρχίζει, και μακάρι σύντομα, η περίοδος των βροχών στην Κύπρο. Έχετε διερωτηθεί αν το σπίτι σας ή τα επαγγελματικά σας υποστατικά είναι έτοιμα, ώστε τα νερά των βροχών να μην σας προκαλέσουν προβλήματα;

Αρχίζει, και μακάρι σύντομα, η περίοδος των βροχών στην Κύπρο. Έχετε διερωτηθεί αν το σπίτι σας ή τα επαγγελματικά σας υποστατικά είναι έτοιμα, ώστε τα νερά των βροχών να μην σας προκαλέσουν προβλήματα; Αν, ναι κι αν έχετε κάνει όλη την αναγκαία τεχνική προετοιμασία με αποτελεσματικό τρόπο, τότε να είστε ήσυχοι ότι δεν θα ταλαιπωρηθείτε, εκτός κι αν προκύψουν ακραία καιρικά φαινόμενα, πέραν των αντοχών και δυνατοτήτων των κατασκευών και συστημάτων απομάκρυνσης των νερών.

 1. Κάθε οικοδομή είναι συνήθως κατασκευασμένη και εφοδιασμένη με βασικό εξοπλισμό για την προστασία από τα νερά της βροχής και την απομάκρυνση τους. Περιλαμβάνει συνήθως και κυρίως:
 1. Κεκλιμένη ή επίπεδη στέγη και υδροροές.
 2. Φρεάτια συλλογής και σωληνώσεις απομάκρυνσης των νερών.
 3. Όπου υπάρχουν υπόγειοι χώροι, είναι εφοδιασμένοι με σχάρες και σωληνώσεις συλλογής των όμβριων υδάτων. Τα νερά καταλήγουν στη συνέχεια σε λάκκο, που είναι συνήθως εφοδιασμένος με ηλεκτροκίνητη αντλία νερού, αυτόματης εκκίνησης.  
 1. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε προληπτικά  για να μειώσουμε τις πιθανότητες διαρροής των νερών ή ακόμα και μιας πλημμύρας ή έστω τις συνέπειες, αν συμβεί ;
 1. Βεβαιωθείτε με μια απλή οπτική επιθεώρηση ότι η στέγη σας δεν παρουσιάζει σημεία διαρροών. Όπου υπάρχει υγρομόνωση να ελεγχθεί ότι δεν παρουσιάζει ελαττώματα και φθορές. Αν έχετε τη δυνατότητα ο έλεγχος της στέγη να γίνει από ειδικό και ικανό άτομο για τέτοια εργασία, τότε είναι καλύτερα. Είναι αυτονόητο ότι τυχόν ελαττώματα, πρέπει να επιδιορθωθούν προτού είναι αργά.  
 2. Καθαρίστε την οροφή, τις υδροροές τις σχάρες και τις σωληνώσεις και τα φρεάτια από φύλλα και άλλες ακαθαρσίες, γιατί θα παρασυρθούν από τη βροχή και θα μπλοκάρουν την απομάκρυνση των νερών.  
 3. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί αποτελεσματικά η αντλία νερού του υπογείου σας, αν υπάρχει. Έχετε υπόψη ότι αν μια αντλία νερού δεν τέθηκε σε λειτουργία για κάποιο χρονικό διάστημα, πολύ πιθανό να μην λειτουργήσει, αλλά να έχει «μαγγώσει». Καλό είναι μια φορά την εβδομάδα σε συνεχή βάση να την θέτουμε σε λειτουργία έστω για ένα λεπτό.
 1. Αν το υποστατικό βρίσκεται χαμηλότερα από το επίπεδο του δρόμου ή σε σημεία όπου διέρχονται μεγάλες ποσότητες όμβριων νερών  (κοντά σε οχετούς, αυλάκια, κλπ) πρέπει να ζητείται η γνώμη προσοντούχου μηχανικού καθώς και η βοήθεια της τοπικής αρχής (Δήμου ή Κοινότητας). Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζονται αντιπλημμυρικές κατασκευές, όπως τοίχοι, αναχώματα, οχετοί κλπ. Επειδή τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ακραία καιρικά φαινόμενα, οι έλεγχοι των συστημάτων προστασίας από πλημμύρες πρέπει να γίνονται συχνά. Συστήνεται όπως αυτά ελέγχονται τουλάχιστο τρεις φορές το χρόνο. Ο κάθε έλεγχος και ο καθαρισμός απαιτεί λίγο χρόνο αλλά μπορεί να προλάβει μεγάλες καταστροφές.
 2. Πέρα από τα καιρικά φαινόμενα, η πλημμύρα μπορεί να προκληθεί σε ένα υποστατικό και από  διαρροές ντεπόζιτων, σωληνώσεων και άλλων συσκευών που χρησιμοποιούν ή αποθηκεύον νερό. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ελέγχονται και τηρούνται κάποια στοιχειώδη μέτρα προστασίας και να γίνεται προληπτική συντήρηση.
 3. Στις περιπτώσεις υπογείων, όπου αποθηκεύονται εμπορεύματα, καλό είναι να υπάρχουν περισσότερες από μια αντλίες, ανάλογα με το μέγεθος του υπογείου και της αναμενόμενης ροής. Πρόσθετα πρέπει να υπάρχει και υπαλλακτική πηγή τροφοδοσίας της αντλίας, επειδή σε κακοκαιρίες μπορεί να υπάρξει διακοπή του ηλεκτρισμού. Σε τέτοια υποστατικά συστήνεται όπως τα προϊόντα αποθηκεύονται πάνω σε ράφια ή παλέτες σε ύψος 15 τουλάχιστο εκατοστά πάνω από το δάπεδο.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Κινδύνων της «CNP Ασφαλιστική», βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση των πελατών της εταιρείας για οποιοσδήποτε πληροφορίες και καθοδήγηση. 

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της, την παροχή των υπηρεσιών μας, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την παροχή περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.
Επιλέξτε «Αποδέχομαι» εάν αποδέχεστε την χρήση όλων των cookies. Διαφορετικά, μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας προτιμήσεις επιλέγοντας τις «Ρυθμίσεις».